Instructies aanleveren bestanden

Bij voorkeur op CD, of per e-mail naar , gestuffed (.sit) of gezipt (.zip). Maximale bestandsgrootte is
7 MB per mail. Grotere bestanden (tot 100 MB) kunnen worden aangeleverd via de website www.send2deliver.com of via de site www.yousendit.com.

Drukgerede PDF bestanden:
Het aanleveren van drukgerede PDF bestanden verdient onze voorkeur. Let er wel op dat wij in PDF bestanden geen enkele wijziging kunnen aanbrengen.

Hieronder enkele punten waar op gelet moet worden:

 • PDF bestand in CMYK of indien gewenst Pantone kleuren.
 • Bij voorkeur een Certified PDF, of maak de PDF met de
  PDF/X-1a instelling.
 • Minimaal 3 mm afloop rondom aanbrengen.
 • PDF met zichtbare snijlijnen.
 • Alle fonts invoegen in de PDF.

'Open' bestanden:
Is aanlevering als PDF niet mogelijk, dan kunt u ook zogenaamde 'open' bestanden aanleveren. U kunt bestanden aanleveren voor de volgende programma's:

 • Quark Xpress v.7 of lager
 • Adobe Indesign CS3 of lager
 • Adobe Illustrator CS3 of lager
 • Adobe Photoshop CS3 of lager

De bestanden aanleveren inclusief alle gebruikte illustraties en fonts, inclusief een kleurafdruk of PDF ter controle. Bij voorkeur GEEN truetype fonts gebruiken maar Adobe Type-1 fonts, of converteer alle tekst naar contouren. Afbeeldingen minimaal 300 dpi, CMYK (geen RGB). Beeldmateriaal van Internet is meestal 72 dpi en dus niet geschikt voor drukwerk.

Worden niet-westerse tekens gebruikt in de opmaak (Russisch, Grieks, Arabisch, Chinees etc.), dan de tekst omzetten naar contouren zodat het font niet meer nodig is. (convert to curves, of create outlines).

Bestanden aangeleverd in tekstverwerkings- of presentatie- programma's (o.a. Microsoft Word, Publisher, PowerPoint, Excel etc.) kunnen niet rechtstreeks worden verwerkt door ons systeem. Deze bestanden kunnen wel als voorbeeld dienen voor een door ons te vervaardigen lay-out in de hiervoor geschikte programma's.

Heeft u vragen over aan te leveren bestanden, mail ons dan:

 

Welkom
Milieuzorg
Aanleveren bestanden
Contact & Route